Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

UNDERGROUND

 

 

 

Обича да свири
и пръстта да хруска
между зъбите на китарата му
суха пръст
влажни ръце
очи откърмени с тайна мъгла
в тях някакъв спомен
за планета безкрайно въртяща
в танц глупавото си тяло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. януари 2003 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]