Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

TABULA RASA

 

 

 

Всичко започва с някаква кула
която ти виждаш
или пък аз -
с шия на цвете
с душа на паметник
и стъпала смачкани
от тежката светлина -
тя се премята през глава толкова бързо
че подземията й не успяват да заспят
а мазилката се рони откривайки надписи
с които очите ни
не искат да свикнат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. януари 2003 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]