Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

РЕВОЛЮЦИОННО МИСЛЕНЕ

 

 

 

Палачът
отиде на гости при шута.

 

- Знам, че си палав ерген, - му каза -
та ти донесох малък подарък
от секс-магазина!

 

Шутът зарадван отвори пакета
и що да види -
                             една гилотинка!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. януари 2003 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]