Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ВМЕСТО ДА Я ЧАКАМ

 

 

Видях как вечерта дойде
и влезе при съседа

 

Той живее сам и тя
сигурно ще се забави
казах си
вместо да я чакам
по-добре
да изляза и направо да отида
при нощта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]