Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

МЕСТОЖИТЕЛСТВО

 

 

Колкото и квартири да сменя
тя винаги
взима
прозореца си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]