Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

УЧЕНИЧЕСКА ЛЮБОВ

 

 

Маса
с покривка
от паяжина

 

до нея статуя
на сервитьор

 

два стола
не много близо
един до друг

 

врата
през която могат да влязат
вятърът
есента
светлината
нощта
аз
или ти

 

но не влиза никой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. януари 2011 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]