Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

АНОНИМНА ПРОЛЕТ

 

 

Тя тичала е
в цъфналата ръж
и роклята й
цялата е в рани
но пък сърцето й
е още цяло –
като ваза
която ще му подари
за именния ден
стига само да узнае
как се казва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. февруари 2013 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]