Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

КАК

 

 

Как можеш да доставиш
удоволствие на жена
която не готви

 

изважда чиниите
рисува в тях сърца
слънца
и зелени ябълки

 

после ги хвърля по теб
ловко
те се връщат обратно

 

прибира ги
и си отива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. март 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]