Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

СЛУХОВЕ

 

Петър Чухов

 

 

Чух че Шекспир бил умрял
а освен това и Сервантес
странно (дори неприятно) съвпадение
но хората са толкова непостоянни
умират ден за ден
като вятърни мелници
като хамлети
лаерти
и полонии
като офелии
и жулиети
отровени умират от отровите
които произвеждат

 

и ето
смърт
заспиваш
човешко е да се умира

 

божествено
да се възкръсва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. април 2016 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]