Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

***

 

Петър Чухов

 

 

На Йоан

 

Тоз който седи
в ресторанта на гарата
посреща и изпраща
келнера
за всеки бърз влак - по 1 малка
за пътническите - голяма
за товарните - двойна
експреси тук не минават
пояснява когато предлагам
да го черпя една бира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. октомври 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]