Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЕСЕН

 

Петър Чухов

 

 

Подритвам
празна бутилка
настъпвам
пожълтял фас
и си мисля - от лятото са останали
само клишета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. октомври 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]