Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

BONUS VIVENDI

 

Петър Чухов

 

 

Всяка една целувка
ти носи допълнителни точки -
каза сладкарят подавайки плика -
малко са ронливи но въздухът
им е от добро качество

 

отвън тя ме чакаше върху краката си
дълги като сапунена опера
и в мъглата устата й
беше безкрайна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. октомври 2005 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]