Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

22:22

 

 

На В. Д.

 

Какво можеш да кажеш
на сервитьорката
замаяна от цигарите
от високите токчета
от притеглянето
в очите на клиентите
от кръговрата
на светлината в чашите
какво можеш да й кажеш когато
часът и сметката напълно съвпадат
освен
че не искаш ресто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. юни 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]